בגלריה זאת חדרים הכוללים ציורי קיר ואביזרים של תינוקות דיסני ולוני טונס (אלו דמויות מוכרים בסקיצת תינוק). חדרים אלו מתאימים לתינוקות בנים ובנות מלידה ולפחות עד גיל 5, לחדרי המשחקים ולתינוקיות
פיתחתי שני סיגנונות רקע המתאמים לדמויות אלו -  ציורים עם רקע יער כמו פו, במבי, מיקי מאוס וציורים של דמויות בודדים ברקע עננים וכוכבים כמו דובוני אכפת לי - גם אביזרים נרעים שונה וגודל של ציור -  זה יותר כמות דמויות מפוזרות
חשוב לציין שבגלריה זאת ישנם פחות דוגמאות של אביזרים - לצורך התרשמות מהמבחר עדיף להסתקל בגלריית פו הדב וכמובן כל סקיצה אפשרית
חדרי תינוקות דיסני לתינוקות - בנים ובנות, חדרי המשחקים ותינוקיות
לחץ על התמונות למבחר
ציורי קיר ברקע יער
ציורי קיר תינוקות דיסני
ענקיים
ציורי קיר תינוקות דיסני
גדולים
ציורי קיר פו וחברים
ציורי קיר תינוקות דיסני
בגודל בינוני
ציורי קיר תינוקות דיסני
קטנים
ציורי קיר פו וחברים
ציורי קיר פו וחברים
ציורי קיר פו וחברים
לחץ על התמונות לכניסה
לחדרים מעוצבים
לחץ על התמונות לדוגמאות
אביזרים
עיצוב חלון פו וחברים
חדר מועצב פו וחברים
אביזרים שונים תינוקות דיסני ברקע יער
החדר של תינוק
החדר של תינוק
החדר של תינוקת
לחץ על התמונות למבחר
ציורי קיר ברקע עננים וכוכבים
ציורי קיר תינוקות דיסני בכמות דמויות גדולה
ציורי קיר פו וחברים
ציורי קיר פו וחברים
ציורי קיר פו וחברים
עיצוב חלון פו וחברים
חדר מועצב פו וחברים
חדר מועצב פו וחברים
חדר מועצב פו וחברים
חדר מועצב פו וחברים
חדר מועצב פו וחברים
ציורי קיר תינוקות דיסני בכמות דמויות בינונית
ציורי קיר תינוקות דיסני בכמות דמויות קטנה
אביזרים שונים תינוקות דיסני ברקע עננים וכוכבים
החדר של תינוק
חדר משחקים ועבודה
חדר משחקים